Elke dag doen huisartsen in Zoetermeer hun best om u goede zorg te geven. Meestal gaat dit gewoon goed, maar het kan zijn dat u soms ontevreden bent. Deze informatie gaat over wat u moet doen als u een klacht heeft over uw huisarts, een medewerker van uw huisarts of over de huisartsenpost.

U heeft een klacht

Bent u ontevreden over de huisartsenzorg die u heeft gekregen? Blijf daar dan niet mee rondlopen. Vertel het aan uw huisarts. Samen vindt u meestal wel een oplossing.

Uw huisarts vindt het belangrijk dat u hem of haar vertrouwt. Een klacht die u met hem of haar bespreekt, is voor de huisarts een kans om de zorg voor patiënten te verbeteren.

Eerst praten

Het is belangrijk om uw klacht eerst zelf met uw huisarts of zijn of haar medewerker te bespreken. Vaak kunt u in zo’n gesprek samen een oplossing bedenken. De adresgegevens van uw huisarts vindt u eenvoudig op de homepage van eerstelijnszorgzoetermeer.nl onder ‘Vind een zorgverlener'.

Uw klacht schriftelijk indienen

Wilt u uw klacht schriftelijk indienen? U kunt uw klacht over een huisarts, een medewerker van een huisartsenpraktijk in Zoetermeer/Benthuizen of de Huisartsenpost Zoetermeer, schriftelijk kenbaar maken.

Vult u daarvoor het klachtenformulier volledig in en onderteken het. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar:

EerstelijnsZorg Zoetermeer, 
t.a.v. Klachtenafdeling, 
Zilverstraat 1
2718 RP Zoetermeer

U mag het ingevulde en ondertekende formulier ook scannen en mailen naar:
klacht@eerstelijnszorgzoetermeer.nl

Beschrijf uw klacht in uw eigen woorden: over wie heeft u een klacht, wat is uw klacht en wat zou u willen dat er gebeurt om uw klacht 'uit de wereld te helpen'. Hierbij is het handig uw geboortedatum of de geboortedatum van de betreffende patiënt door te geven over wie de klacht gaat. Lees de folder 'Een klacht over onze zorg? Blijf er niet mee lopen!'

Het secretariaat van EerstelijnsZorg Zoetermeer stuurt de klacht door naar de betrokken huisartsenpraktijk of de Huisartsenpost Zoetermeer, met het verzoek om te reageren op uw klacht. EerstelijnsZorg Zoetermeer is geen onafhankelijke klachteninstantie.

Alleen klachten die met een formulier worden ingediend, worden in behandeling genomen. Het klachtenformulier kunt u ook rechts op deze pagina downloaden.

Klachtenfunctionaris

Lukt het niet om samen met uw huisarts een oplossing te vinden, dan kunt u soms vragen om hulp van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (www.skge.nl). Deze klachtenfunctionaris kan u helpen om uw klacht te beschrijven. Ook kan hij u en uw huisarts helpen om samen een oplossing te bedenken. De  klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft geen oordeel. Alles wat u hem vertelt, is vertrouwelijk. 

In de klachtenregeling kunt u meer lezen over hoe de klachtenfunctionaris werkt. 

Een klacht over andere zorgverleners dan de huisarts

Andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld apothekers (ook de dienstapotheek), diëtisten, podotherapeuten, optometristen, specialist(en) in het ziekenhuis, fysiotherapeuten of oefentherapeuten, hebben hun eigen klachtenregeling. Op de website van deze zorgverleners kunt u daarover meer lezen.

Geschillencommissie

Meestal lukt het om samen een oplossing te vinden waar iedereen tevreden mee is. Lukt dat niet, dan wordt de klacht een geschil.

Een geschil kunt u schriftelijk voorleggen aan de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (www.skge.nl)

Let op: dit is wat anders dan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de SKGE die we in sommige situaties om hulp kunnen vragen. De klachtenfunctionaris helpt u en de huisarts om samen een oplossing te vinden. Wanneer er sprake is van een geschil dat wordt voorgelegd aan de SKGE, krijgen u en de huisarts een uitspraak van de SKGE waar u zich allebei aan moet houden.

Assistente van huisarts verbindt vinger